இன்று ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் 41ஆவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறதுஇலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் (SLRC) ஜனவரி 23, 1982 இல் பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது, இது பெப்ரவரி 14, 1982 இல் நிறுவப்பட்டதுடன், பெப்ரவரி 15, 1982 இல் ஒலிபரப்பு சேவையை ஆரம்பித்தது.

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம், தேசிய தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு பெப்ரவரி 15, 1982 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, 1986 இல் அதன் ஸ்டூடியோ மற்றும் ஒலிபரப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்தியது மற்றும் ஜப்பான் அரசாங்கத்தின் மூன்று மானிய உதவித் திட்டங்களின் கீழ் 1998 இல் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பெரும்பாலான அசல் உபகரணங்களை மறுசீரமைத்தது.

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் முக்கியமாக இலங்கை பார்வையாளர்களுக்கு கல்வி, தகவல், நடப்பு விவகாரங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகிறது.

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் 1982 இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதில் இருந்து, தேசிய அடையாளத்தை வைத்து நிகழ்ச்சிகளை வழங்கும் நாடளாவிய ரீதியில் அதன் பார்வையாளர்களுடன் வலுவான உறவைக் கட்டியெழுப்பியுள்ளது.

இலங்கையின் தேசிய தொலைக்காட்சி வலையமைப்பாக, SLRC அதன் பார்வையாளர்களுக்கு சிறந்த நிகழ்ச்சிகளை வழங்க அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது.

தகவல், கல்வி மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த பொழுதுபோக்கிற்காக அதன் பார்வையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சிறந்த திட்டங்களை வழங்குவதை இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
புதியது பழையவை