இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள தகவல்2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் கட்டுமானத் தொழில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, மொத்த செயற்பாட்டுச் சுட்டெண் மதிப்பு 44.4 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய வங்கியின் கூற்றுப்படி, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் குறைந்த அளவிலான கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு மத்தியில் துணை மட்டத்தில் இயங்குகின்றன.


புதியது பழையவை