இலங்கையின் முதல் பத்திரிகைக்கு இன்று வயது 160

இலங்கை அரசால் வெளியிடப்பட்ட முதலாவது பத்திரிகையான “லக்மினி பஹன” ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றுடன் 160 வருடங்களை நிறைவு செய்கிறது.

இரத்மலானை பரம தம்ம சைத்தியராமாதிபதி வணக்கத்துக்குரிய வாளனே ஸ்ரீ சித்தார்த்த மகா தேரரின் வழிகாட்டலில் காலியிலிருந்து குணதிலக்க அத்தபத்து சல்பிடி கோரலே முதலியார் தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பத்திரிகை, அன்றைய காலகட்டத்தில் நம் நாட்டில் புகழ்பெற்ற அறிஞர் கொக்கல பண்டிதரின் தலைமையில் இயங்கியது.

இந்த நான்கு பக்க செய்தித்தாளின் விலை அன்றைய நாணயத்தின் படி “பனாமா” என்று அழைக்கப்படும் ஆறு காசுகள் ஆகும். கொழும்பில் வசிக்கும் ஜயசூரிய ஆராச்சிகே ஹென்ட்ரிக் பெரேரா வெளியீட்டாளராக இருந்தார்.இப்பத்திரிகை இல. 77, வொல்ஃபென்டல் வீதி , கொழும்பு. எனும் முகவரியில் அச்சிடப்பட்டது.

பின்னர், இந்த நாளிதழ் பல ஆண்டுகளாக குமாரதுங்க முனிதாச தலைமையில் இயங்கியதுடன், கடந்த சில வருடங்களில் “லக்மினி பஹன” நாளிதழை அண்மையில் காலமான மாத்தறை திக்வெல்ல வவுருகன்னல மகா விகாரையைச் சேர்ந்த வண.திக்வெல்ல திஸ்ஸ மகா தேரர் தலைமையில் இயங்கி வந்தது.

இலங்கையின் பத்திரிகை வரலாற்றின் அழியா நினைவுச் சின்னமாக விளங்கும் “லக்மினி பஹன” நாளிதழ் 1862 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பத்திரிகை தனது 160 ஆவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுவது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.
புதியது பழையவை