அரச ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது திருத்தச் சுற்றறிக்கை

அரச நிறுவனங்களில் சேவையாற்றும் ஊழியர்களின் கட்டாய ஓய்வு வயதை 60 ஆக மாற்றியமைத்து 2023 ஜனவரி 1ஆம் திகதி முதல் இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையை வெளியிடுவதற்கான முன்மொழிவுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
புதியது பழையவை