பொது சகாதார மருத்துவ மாதுக்களுக்கான நியமனம் வழங்கி வைப்பு!(அபு அலா)

மத்திய சுகாதார அமைச்சினால் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு நியமனம் செய்யப்பட்ட 5 பொது சகாதார மருத்துவ மாதுக்களுக்கான நியமனக் கடிதம் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு (22-05-2023) கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சில் இடம்பெற்றது. 

இவர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்களை கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் (திருமதி) ஜே.ஜே.முரளிதன் வழங்கி வைத்தார்.
புதியது பழையவை