மட்டக்களப்பு ஊடக அமையத்தில் விஜயதசமி வழிபாடுகள்மட்டக்களப்புஊடக அமையத்தில் விஜயதசமி வழிபாடுகள் இன்று  சிறப்பாக இடம்பெற்றன.

மட்டு.ஊடக மையம் மற்றும் மட்டக்களப்பு தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட்டில், மட்டக்களப்பு தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்
தலைவர் வி.கிருஸ்ணகுமார் தலைமையில், வழிபாடுகள் இடம்பெற்றன.

மாவட்ட ஊடகவியலாளர்கள் வழிபாடுகளில் கலந்துகொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.புதியது பழையவை