டொலரின் பெறுமதியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்இலங்கை மத்திய வங்கி இன்றைய நாளுக்கான (05-01-2024) நாணயமாற்று விகிதங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 317 ரூபாய் 76 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 327 ரூபாய் 46 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 401 ரூபாய் 60 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 417 ரூபாய் 32 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.


யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 346 ரூபாய் 16 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 360 ரூபாய் 36 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 236 ரூபாய் 39 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 246 ரூபாய் 91 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.


அவுஸ்ரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 211 ரூபாய் 60 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 221 ரூபாய் 80 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 237 ரூபாய் 43 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 247 ரூபாய் 95 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.


அதேபோல் இலங்கையிலுள்ள வர்த்தக வங்கிகளும் டொலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைப் பெறுமதிகளை வெளியிட்டுள்ளன.

அதன்படி  மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 316.77 ரூபாயாகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 327.81 ரூபாயாகவும் மாறாமலுள்ளது.


கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 316.41 ரூபாயாகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 326.50 ரூபாயாக மாறாமலுள்ளது.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைப் பெறுமதிகள் முறையே, 318 ரூபாய் மற்றும் 327 ரூபாயாக மாறாமலுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
புதியது பழையவை