விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான நபர் அல்ல - அத்துரலியே ரத்ன தேரர்விடுதலைப் புலிகளுக்கு தான் எதிரான நபர் அல்ல என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலியே ரத்ன தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

என்னைப் பற்றி பெரும்பாலானவர்கள் நான் சிங்கள இனவாதி, புலிகளுக்கு எதிரானவன் என கற்பிதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

ஆனால் நான் அப்படியானவன் இல்லை.

அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களின் அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்பவே எனது கருத்துகளை வெளியிட்டிருந்தேன்.
மற்றபடி நான் மக்களை மையப்படுத்திய பொருளாதாரத் தன்னிறைவு குறித்த கொள்கையைக் கொண்டவன்.

மேற்கத்தேய நாடுகளுக்கு அடிமைச் சேவகம் புரிவதை எதிர்க்கும் நாட்டுப் பற்றாளன் என அத்துரலியே ரத்ன தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதியது பழையவை