இலங்கையில் இன்று டொலரின் பெறுமதியில் மாற்றம்
இலங்கையில் இன்று திங்கட்கிழமை (19-02-2024)மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 307.4708 ஆக பதிவாகியுள்ளது.

அதேசமயம் டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 317.72903 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.


மேலும் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

புதியது பழையவை