தங்கத்தின் விலையில் சிறிது அதிகரிப்பு
இலங்கையில் இன்றையதினம் தங்கத்தின் விலையில் சிறிது அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இலங்கையில் இன்றையதினம் 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுணின் விலை 171,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

தங்க விலை நிலவரம்
இதேவேளை, 24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுணின் விலை 187,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


மேலும், 24 கரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை 23,380 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை 21,440 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன்,  21 கரட் தங்கம்  1 கிராமின் விலை 20,460 ரூபாவாகவும்,  21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கத்தின் விலை 163,700 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
புதியது பழையவை