கோழி இறைச்சியின் விலை அதிகரிப்பு!நாட்டில் கோழி இறைச்சியின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த விலை அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள விலை
இதன்படி 40 ரூபா முதல் 60 ரூபா வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோழிப்பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மத்திய நிலையத்தில் ஒரு கிலோ கிராம் கோழி இறைச்சியின் புதிய சில்லறை விலை 1,180 ரூபா என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
புதியது பழையவை