அஜித் ரோஹண உள்ளிட்ட பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் இடமாற்றம்


இலங்கை பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் சிலருக்கு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அத்தியட்சகர்கள் 7 பேரும், சிரேஷ்ட பொலிஸ் மா அத்தியட்சகர் ஒருவரும் இவ்வாறு சேவைகளின் தன்மைக்கேற்ப இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

அதன்படி சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி நந்தன முனசிங்க, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி அஜித் ரோஹண, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி பதிநாயக, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி தர்மரத்ன, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி ஜயலத், சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி கொடிதுவக்கு, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரி தமிந்த மற்றும் பொலிஸ் அதிகாரி விஜயசேன ஆகிய 8 அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
புதியது பழையவை